Follow Us

Naja Ulaga

Izobrazba

Strokovna usposabljanja

  • seminar “Nosečniška in poporodna vadba”, 2017
  • delavnica “Gibalna inteligenca”, 2018
  • konferenca “Znanost o športni prehrani”, 2019

Ostale kompetence

  • vaditeljica Vadbe za starejše in Osteo vadbe v ŠC Millenium
  • vaditeljica plavanja
  • vaditeljica športne rekreacije 2. stopnje
  • kondicijska trenerka 2. stopnje
  • vaditeljica pilatesa
  • certifikat za organizacijo in izvedbo Zdrave vadbe ABC (Športna unija Slovenije)

Kontakt