Follow Us

Politika zasebnosti portala ŠC Millenium

Kako pomembno je varstvo osebnih podatkov, se v družbi BTC d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana zavedamo, zato si vseskozi prizadevamo za varnost osebnih podatkov ter varno obdelavo le-teh.

BTC spoštuje zaupanje, ki ga je Uporabnik izkazal s posredovanjem svojih osebnih podatkov. Zato BTC skrbi za zasebnost Uporabnikov ter se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval skladno s to Politiko zasebnosti, veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in željami, ki jih Uporabnik izrazi.

V nadaljevanju podajamo pomembne informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov, vključno z vašimi pravicami, ki iz tega izvirajo.

Kaj Politika zasebnosti ureja?

Ta Politika zasebnosti ureja varovanje vaše zasebnosti kot obiskovalcev oziroma uporabnikov (v nadaljevanju: »Uporabnik«) spletnega mesta Millenium (www.millenium-btc.si/, v nadaljevanju: »Portal«) in Uporabnike seznanja o zbiranju osebnih podatkov na Portalu, o namenih, za katere se na Portalu uporabljajo oziroma obdelujejo osebni podatki Uporabnikov, o podlagi za obdelavo osebnih podatkov, komu se osebni podatki posredujejo in kakšne so pravice Uporabnikov v zvezi z osebnimi podatki.

Upravljavec osebnih podatkov v skladu s to Politiko zasebnosti je BTC d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5068681000, davčna številka: SI 51367971 (v nadaljevanju: »BTC«).

BTC ni imenoval osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdeluje v obsegu, ki bi zahtevala imenovanje le-te.

Ta Politika zasebnosti velja zgolj v razmerju do BTC in ne velja za spletne strani drugih oseb, ki so morda navedene na Portalu ali dostopne s Portala (npr. kot spletne strani Ponudnikov v skladu s Splošnimi pogoji, saj za spletne strani teh Ponudnikov veljajo pravila zasebnosti, objavljena na njihovih spletnih straneh oziroma v njihovih poslovnih prostorih).

Osebni podatki, ki se zbirajo

Glede na posamezen namen in glede na osebne podatke, ki jih Uporabnik želi posredovati, lahko BTC zbere naslednje osebne podatke Uporabnika:

 • ime in priimek
 • elektronski naslov
 • telefonska številka
 • cilj vadbe
 • stopnja fizične pripravljenosti
 • datum in ura željene rezervacije termina
 • željeni trener
 • zgodovina, čas in način sprememb osebnih podatkov

Namen in pravna podlaga obdelave osebnih podatkov

BTC zbira in obdeluje osebne podatke Uporabnikov, ki mu svoje osebne podatke posredujejo za različne namene in odvisno od teh, na različnih pravnih podlagah, in sicer:

Privolitev

Predstavitveni trening

Če se Uporabnik naroči na predstavitveni trening, se bodo obdelovali njegovi osebni podatki, ki jih pri tem posreduje ob naročilu na predstavitveni trening, in sicer: ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, cilj vadbe, stopnja fizične pripravljenosti, datum in ura željenega predstavitvenega treninga ter željeni trener.

Osebni podatki se bodo obdelovali za namen določitve termina predstavitvenega treninga.

Za ta namen se podatki hranijo do preklica privolitve.

Sestava individualnega vadbenega programa

Če se Uporabnik naroči na sestavo individualnega vadbenega programa, se bodo obdelovali njegovi osebni podatki, ki jih pri tem posreduje ob naročilu sestave individualnega vadbenega programa, in sicer: ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, cilj vadbe, stopnja fizične pripravljenosti, datum in ura za sestanek za sestavo individualnega vadbenega programa ter željeni trener.

Osebni podatki se bodo obdelovali za namen sestave individualnega vadbenega programa.

Za ta namen se podatki hranijo do preklica privolitve.

Osebno trenerstvo

Če se Uporabnik naroči na osebno trenerstvo, se bodo obdelovali njegovi osebni podatki, ki jih pri tem posreduje ob naročilu na osebno trenerstvo, in sicer: ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, cilj vadbe, stopnja fizične pripravljenosti, datum in ura za sestanek z osebnim trenerjem ter željeni trener..

Osebni podatki se bodo obdelovali za namen določitve osebnega trenerstva.

Za ta namen se podatki hranijo do preklica privolitve.

VIP savna

Če se Uporabnik naroči na rezervacijo VIP savne, se bodo obdelovali njegovi osebni podatki, ki jih pri tem posreduje ob rezervaciji VIP savne, in sicer: ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, ter datum in ura rezervacije VIP savne.

Osebni podatki se bodo obdelovali za namen rezervacije VIP savne

Za ta namen se podatki hranijo do preklica privolitve.

Delovanje Portala

Z namenom zagotavljanja delovanja Portala, BTC zbira tudi nekatere podatke v zvezi z uporabo Portala. Zbiranje teh podatkov poteka samodejno in za zbiranje teh podatkov Uporabnik ne bo naprošen za podajo privolitve. Več informacij o tovrstnem zbiranju osebnih podatkov se nahaja v poglavju »Piškotki«.

Uporabnik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli, in sicer tako, da:

 • s klikom na »Odjava« v prejetem elektronskem sporočilu, kjer je to mogoče;
 • kot odgovori na prejeto elektronsko sporočilo, kjer je to mogoče, in v predmet ali vsebino elektronskega sporočila zapiše »Odjava« ali
 • pošlje »Odjava« na elektronski naslov recepcijamillenium@btc.si.

Zakoniti interesi

BTC bo osebne podatke Uporabnikov obdeloval tudi na podlagi zakonitih interesov, za katere si BTC ali tretja oseba prizadeva, v primerih, kot nad temi interesi ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine Uporabnikov, zlasti v primerih, navedenih spodaj.

Dnevniške datoteke

ob vsakokratnem obisku Portala se na spletnem strežniku avtomatično shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika, kar primeroma (vendar ne izključno) zajema IP številko, verzijo brskalnika, čas obiska. BTC te podatke zbira z namenom zagotavljanja varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Podatki se hranijo do 30 dni od obiska Portala.

Zaščita poslovanja

BTC bo osebne podatke Uporabnika obdeloval tudi za namen zakonitih interesov preprečevanja zlorab, goljufij in zaščito poslovanja, in sicer v primerih, ko to dovoljuje zakonodaja, ter za uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v sodnih, upravnih, kazenskih ali drugih postopkih.

Zakonska podlaga

BTC bo osebne podatke Uporabnikov obdeloval tudi na podlagi predpisov, ki veljajo na območju Republike Slovenije in ga zavezujejo.

Varnost osebnih podatkov

BTC zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo, zato je sprejel številne tehnične in organizacijske ukrepe za varnost in zavarovanje osebnih podatkov in za zagotavljanje zaupnosti in celovitosti osebnih podatkov ter preprečevanje nepooblaščene ali nezakonite obdelave, vključno z morebitno naključno izgubo, uničenjem ali škodo. BTC si prizadeva za popolno varnost uporabe Portala in njegovih funkcionalnosti, vendar je glede na naravo spleta potrebno opozoriti na dejstvo, da popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča in da izjemoma lahko pride do nepooblaščenega vdora tretjih oseb.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi Uporabnik sam, in sicer tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena, gesla in drugih podatkov ter ustrezno programsko opremo (protivirusno zaščito) svojega računalnika.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Osebne podatke bo BTC delil oziroma jih posredoval tretjim osebam – pogodbenih obdelovalcem osebnih podatkov, in sicer pogodbenim partnerjem kot obdelovalcem osebnih podatkov za namen delovanja Portala in izvajanja njegovih funkcionalnosti.

BTC bo morda osebne podatke posredoval tudi ponudnikom družbenih omrežij, kjer Portal ponuja možnost uporabe vtičnikov teh družbenih omrežij, v primeru, da se Uporabnik odloči za registracijo računa na družbenem omrežju, pri čemer bodo lahko podatki o dejavnostih Uporabnika na portalu na voljo tudi tem družbenim omrežjem na podlagi pravil o zasebnosti (strinjanje z njimi pa Uporabnik izrazi ob prijavi na to družbeno omrežje). Če Uporabnik ne želi deliti podatkov na ta način, je potrebno, da se z družbenih omrežij odjavi. Ponudniki teh vtičnikov so naslednji (vendar ne izključno): Facebook, Twitter, LinkedIn.

BTC bo osebne podatke Uporabnikov posredoval tudi pristojnim državnim organom, v primeru zahtevka s strani takšnega organa ali zaradi drugih pravnih postopkov.

 

Pravice Uporabnikov v zvezi z osebnimi podatki

Uporabnik ima v zvezi z uporabo svojih osebnih podatkov pravico do:

 • dostopa do osebnih podatkov oziroma do seznanitve, kar pomeni, da lahko od BTC zahteva informacijo, katere osebne podatke o Uporabniku BTC hrani in druge informacije, povezane s tem, BTC pa bo Uporabniku o poizvedovalnih informacijah poslal potrdilo;
 • popravka, v primeru, ko so Uporabnikovi podatki, katere BTC hrani, nepravilni ali nepopolni;
 • izbrisa, pri čemer bo BTC na podlagi zahteve Uporabnika njegove osebne podatke izbrisal zaradi umika soglasja, prenehanja siceršnje podlage za obdelavo osebnih podatkov oziroma izpolnitve zakonskih razlogov za izbris;
 • omejitve obdelave, in sicer v primeru nastopa primera, predvidenega z veljavnimi predpisi, ki zahteva takšno omejitev;
 • prenosljivosti podatkov, pri čemer bo Uporabnik prejel osebne podatke v zvezi z njim, in sicer v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki in jih lahko posredoval drugemu upravljavcu, ob upoštevanju pogojev, predvidenih z veljavnimi predpisi;
 • vložitve ugovora pri BTC oziroma do vložitve prijave pri informacijskem pooblaščencu.

Vse te zahteve, ki so namenjene BTC, vključno s preklicem privolitve za obdelavo osebnih podatkov, poleg že navedenega, lahko Uporabnik naslovi na recepcijamillenium@btc.si ali po pošti na BTC d.d., Ameriška ulica 2, Ljubljana.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

Ljubljana, 1. 9. 2021